ZUS ogłosił konkurs dla przedsiębiorców

0

Przedsiębiorcy mogą przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ma on na celu poprawę bezpieczeństwa pracy, zredukowanie niekorzystnych oddziaływań szkodliwych czynników pracy oraz zmniejszenie zagrożeń wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. Wnioski można składać od 16 lipca do 23 sierpnia br.

Konkurs kierowany jest do wszystkich firm a możliwość dofinansowania i kwoty są zróżnicowane ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa. Możliwa kwota może wynieść od 10 tysięcy złotych do 500 tysięcy złotych. Aby zgłosić się do programu trzeba spełnić następujące warunki:

 • nie zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz nie zalegać z opłacaniem podatków;
 • nie znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • przedsiębiorcy nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania oraz nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostali zobowiązani

Dofinansowanie dotyczy następujących obszarów technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej : http://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy

Udostępnij.

Comments are closed.