Zmiany w dyżurach w Punkcie Konsultacyjnym

0

W związku z urlopem, w dniach 6-21 lutego nie będzie można skorzystać z porad i wsparcia w Punkcie Konsultacyjnym-Diagnostycznym.

W zamian za te dni, dodatkowe dyżury będą w piątki: 3 i 24 lutego oraz 10 i 24 marca bieżącego roku. Poza dwutygodniową przerwą urlopową Punkt jest do dyspozycji potrzebujących w każdy wtorek i czwartek od godz. 12:00 do godz. 18:00.

Z pomocy działającego w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6a (drugi budynek) pok. nr 2 (parter) Punktu Konsultacyjno–Diagnostyczny mogą korzystać m.in. osoby uzależnione, współuzależnione, członkowie ich rodzin, osoby dotknięte przemocą psychiczną i fizyczną. Dyżurujący specjalista udziela bezpłatnych porad i konsultacji wszystkim potrzebującym mieszkańcom gminy Lubin.

Więcej informacji można uzyskać w dniach i godzinach pełnionych dyżurów pod numerem tel.: 76/84-03-171 oraz w godzinach pracy Urzędu pod numerem tel.:76/84-03-104, 111.

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz