Zajęcia socjoterapii

0

Na terenie gminy Lubin w 2018 roku uruchomionych zostało pięć świetlic socjoterapeutycznych utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie. Ich celem jest m.in. zapewnienie opieki wychowawczej, minimalizowanie niedostatków wychowawczych oraz wspieranie działań wychowawczych rodziny i szkoły.

Świetlica socjoterapeutyczna jest placówką dla dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju oraz dla dzieci, u których występują zaburzenia zachowania. Jest wsparciem także dla tych najmłodszych, którym ze względów środowiskowych należy stworzyć odpowiednie warunki opiekuńcze i wychowawcze po godzinach zajęć edukacyjnych.

Celem działalności świetlicy socjoterapeutycznej jest zapewnienie opieki wychowawczej, minimalizowanie niedostatków wychowawczych oraz wspieranie działań wychowawczych rodziny i szkoły. Dzięki tym zajęciom  dochodzi także do  eliminowanie niepożądanych wzorców zachowania, tworzy się warunki do nauki własnej oraz pomaga w nauce. Świetlice sprzyjają też rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gminy Lubin, pod numerem telefonu 76 8403 111.

źródło: UG Lubin

 

 

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.