Żądają naprawy drogi

0

Gmina Lubin postawiła ultimatum Kopalni Kruszywa Zimna Woda. Ma ona jeszcze w ten weekend posprzątać i naprawić drogę powiatową, zniszczoną przez ciężarówki, jeżdżące tą drogą do przedsiębiorstwa. Jeżeli prace nie zostaną wykonane, samorząd sam się ich podejmie, ale kosztami obciąży zakład. W miniony piątek radny gminy Lubin Paweł Łukasiewicz, protestował przeciwko braku reakcji ze strony zakładu. Przez godzinę blokował ulicę, przez co kilkadziesiąt aut nie mogło z niego wyjechać.

W komunikacie prasowym Maja Grohman, rzecznik prasowy wójta gminy Lubin tłumaczy, że w rozmowie telefonicznej prezes Kopalni Kruszywa Jan Jarosiński zapewnił samorząd, że w najbliższych dniach zalegające błoto zostanie usunięte i wykonane zostaną prace naprawcze jezdni.

– W tym przypadku nie chodzi wyłącznie o estetykę, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców. Ilość błota, która zalega na drodze Karczowiska – Zimna Woda utrudnia hamowanie, a poprzez zabrudzenia znacznie ogranicza widoczność. Dlatego postawiliśmy ultimatum Kopalni Kruszywa. Jeśli w ten weekend droga nie zostanie posprzątana i nie rozpoczną się prace naprawcze, zrobi to gmina, a kosztami obciąży zakład – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Jak tłumaczy Maja Grohman zerwane krawędzie jezdni, zniszczone pobocza i ubytki w nawierzchni to tylko część uszkodzeń spowodowanych przez ciężarówki kopalni, jeżdżące drogą powiatową Karczowiska – Zimna Woda.

Właściciel zakładu kilkakrotnie wzywany był do usunięcia szkód. Do tej pory jednak bezskutecznie.

– Ewentualne szkody, które mogą powstać przy eksploatowaniu drogi przez wielkogabarytowe samochody kopalni, przewidziane zostały w porozumieniu, dotyczącym zasad korzystania z drogi powiatowej przez Kopalnię Kruszywa – informuje Maja Grohman. -Obejmuje ono także zabrudzenia jezdni. Dokument jasno precyzuje, że na wniosek zarządcy, właściciela lub z własnej woli, kopalnia zobowiązana jest w ciągu trzech dni od powzięcia informacji o zabrudzeniu lub uszkodzeniu drogi przystąpić do koniecznych napraw i prac porządkowych oraz powiadomić o tym właściciela lub zarządcę.

11 listopada 2016 r. gmina wystosowała pismo, wzywające zakład do natychmiastowej naprawy. Kilka dni później, 16 listopada swoje stanowisko w sprawie, prezesowi kopalni, przekazało Starostwo Powiatowe w Lubinie. Zawarło w nim ostrzeżenie, że nieprzestrzeganie zasad porozumienia spowoduje jego rozwiązanie. Zakład nie odpowiedział jeszcze na nie.

Właścicielem drogi Karczowiska – Zimna Woda jest powiat lubiński, a jej bieżącym utrzymaniem zajmuje się Gmina Lubin.

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz