Weź udział w konkursie „Pisanka – Kraszanka”

0

Polkowickie Centrum Animacji zaprasza wszystkich do udziału w 30 edycji konkursu etnograficznego „Pisanka – Kraszanka”. Jeszcze prawie przez tydzień można zgłosić swój udział, poprzez nadesłanie prac konkursowych.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, w związku z czym będzie rozstrzygany w pięciu kategoriach wiekowych: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-13 lat, 14 -17 lat, powyżej 17 lat.

Organizowany jest w dwóch kategoriach: Pisanka Tradycyjna, w której zadaniem uczestników jest wykonanie 3 pisanek w dowolnej technice tradycyjnej oraz wyeksponowanie ich według własnego pomysłu oraz Pisanka Awangardowa w tej kategorii uczestnicy również mają zadanie wykonanie 3 pisanek, jednak ich interpretacja (wykonanie) powinna znacznie odbiegać od pisanki tradycyjnej. Również sposób ich wyeksponowania powinien mieć charakter awangardowy.

Swoje prace można zgłosić w w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku, 10 kwietnia 2017 r. Organizatorzy podkreślają zapis regulaminowy, iż prace nadesłane bądź dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Prace należy dostarczyć na adres Polkowickie Centrum Animacji, ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice, z dopiskiem: „Pisanka- kraszanka”, a każda z nich powinna być opatrzona metryczką, w której uczestnik wpisuje drukowanymi literami następujące informacje:
– imię i nazwisko,
– wiek autora – nie klasa!,
– nr telefonu,
– imię i nazwisko opiekuna artystycznego

W każdej grupie wiekowej jury może przyznać jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia. Organizator nie powiadamia indywidualnie o wynikach konkursu. Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona 11 kwietnia 2017 i będzie dostępna w Ośrodku Kultury, na stronie internetowej www.pca.pl oraz na Facebooku: Dział Animacji Społecznych PCA oraz pod nr telefonu: 76/746-88-20.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi 20 kwietnia 2017 r.
Laureaci powinni odebrać nagrody do 30 kwietnia 2017 r., po tym terminie nagrody przechodzą na własność Organizatora. Dostarczając pracę na konkurs, uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora, akceptuje warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na publikację danych osobowych, wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych i na stronie internetowej.

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.