Ważna informacja dla kierowców

0

Zapomniałeś dowodu rejestracyjnego czy polisy OC? Od dziś to nie problem, ponieważ właśnie weszły w życie zmiany Ustawy prawa o ruchu drogowym.

Od 1 października 2018 kierowca w trakcie kontroli będzie  zobowiązany posiadać przy sobie jedynie dokument prawa jazdy. Nie ma natomiast obowiązku posiadania przy sobie  dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego czy polisy OC. Zmiany w przepisach dotyczą  kierowców, których pojazdy zarejestrowane są w Polsce. Wszystkie informacje o pojeździe kontrolujący nas policjant  będzie mógł sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Jeśli w trakcie kontroli zostaną ujawnione jakieś nieprawidłowości związane np. ze złym stanem technicznym pojazdu, zatrzymanie dokumentu nastąpi w formie elektronicznej a kierowca otrzyma pokwitowanie. Informacje o usuniętych usterkach należy przekazać  organowi, który zatrzymał dokument.

Udostępnij.

Comments are closed.