W Lubinie powstaje Rada Działalności Pożytku Publicznego

0

Organizacje, które chciałyby mieć swoich przedstawicieli w powstającej obecnie radzie lub wziąć udział w wyborze jej członków powinni jeszcze do końca bieżącego tygodnia przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lubinie dane delegata. Nowy organ ma m.in. zajmować się doradztwem, a także wsparciem organizacji pozarządowych.

Dane delegata można podać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i elektronicznej. Wszelkie informacje na temat formalności zapisane są w Uchwale XXVI/180/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z 26 stycznia 2017 r. (link). 

Z powstającego obecnie organu mają skorzystać organizacje pozarządowe. Osiem z nich starało się zresztą o jego powołanie. Jak informują osoby zaangażowane w sprawę tworzenie Rad Działalności Pożytku Publicznego ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Na pewno istnienie takiego organu w samorządzie jest przejawem demokracji i docenienia społecznego zaangażowania i energii obywateli oraz ich wkładu w rozwój lokalny.

– To, że ze swej natury RDPP jest gronem doradczym nie ogranicza roli i zaangażowania jej członków tylko do tej funkcji. Równie ważne są działania na rzecz integracji całego środowiska pozarządowego, pomoc i wsparcie dla nowych organizacji , reprezentowanie i dbanie o interesy całego środowiska, rozstrzygania sporów, a także, co bardzo istotne, konsultowanie dokumentów i programów współpracy oraz prawidłowego podziału środków na projekty i na bieżącą działalność organizacji – informuje przedstawicielka jednego z lubińskich stowarzyszeń.

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz