VII edycja konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II

0

Do końca marca uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą zgłosić swój udział w VII edycji konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II.

Organizujący konkurs Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Fundacja Wspomagania Wsi zakładają do udział 3-5 osobowe zespoły, w których znajdzie się przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Będzie ona pełnić rolę opiekuna odpowiedzialnego za merytoryczny nadzór nad pracą grupy oraz kontakt z organizatorami konkursu.

Zadaniem konkursowe polega na nagraniu w formie filmu wywiadu z osobą (osobami), która bezpośrednio spotkała się z Jana Pawłem II lub uczestniczyła w jego pielgrzymce do Polski.  Przygotowując pracę należy uwzględnić wskazówki dotyczące przeprowadzania i nagrywania wywiadów (sprawdź link). Gotowy film w formacie .avi lub .mpg wraz z prawidłowo uzupełnioną metryczką (pobierz) należy wysłać pocztą do 30 kwietnia na adres: Instytut Papieża Jana Pawła II,
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1,
02-972 Warszawa.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie zgłoszenia (do 31 marca 2017 r.) na adres d.oswiatowy@ipjp2.pl (w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko opiekuna zespołu, mail kontaktowy oraz dane adresowe grupy).

Przy ocenie prac konkursowych jury będzie brało pod uwagę dobór rozmówcy, sposób przeprowadzenia wywiadu, jakość montażu oraz nagrania filmu. Dodatkowe punkty można otrzymać za umieszczenie w materiale filmowym archiwalnych zdjęć, filmów i innych pamiątek związanych z tematyką przeprowadzonej rozmowy. Jury wybierze laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

Harmonogram
Regulamin

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz