VI Lubińskie Biennale Sztuki w Galerii Zamkowej

0

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” zaprasza artystów plastyków oraz studentów kierunków artystycznych do udziału w VI edycji Lubińskiego Biennale Sztuki.

Biennale jest środowiskową wystawą o konkursowym charakterze, przeznaczoną dla artystów plastyków związanych z miastem Lubinem i Ziemią Lubińską. Założeniem Lubińskiego Biennale Sztuki jest możliwość publicznego zaprezentowania aktualnych dokonań lokalnych artystów plastyków oraz stworzenie artystycznej kroniki, dającej świadectwo oddziaływania czasu i miejsca na charakter dzieła sztuki.

Pierwszy przegląd, o podtytule „Genius loci”, zrealizowany został we wrześniu 2003 roku w Galerii Jadwiga, kolejne odsłony prezentacji lokalnych artystów plastyków miały już miejsce w Galerii Zamkowej.

Organizowane przedsięwzięcie jest adresowane do artystów plastyków oraz studentów kierunków artystycznych wyższych uczelni i szkół policealnych. Obejmuje sztuki wizualne w następujących kierunkach: malarstwo, grafika warsztatowa, rysunek, rzeźba i ceramika, tkanina artystyczna, książka unikatowa, projektowanie graficzne, techniki multimedialne, instalacje i obiekty artystyczne, fotografia (format najdłuższej powierzchni realizacji nie może przekraczać 2,5 m.). Do konkursu można zgłosić maksymalnie trzy autorskie prace plastyczne, które zostały wykonane w latach 2015-2017 i spełniają wymogi regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wystawy pracy, której ekspozycja byłaby niemożliwa z przyczyn technicznych. Do Biennale nie zostaną również zakwalifikowane prace, które były już nagrodzone lub wyróżnione w innych konkursach. 

Swoje realizacje  należy dostarczyć we własnym zakresie (i na własny koszt) do dnia 12 czerwca 2017 r. i odebrać najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia wystawy.

Nie został wyznaczony jeszcze dokładny termin ekspozycji, planowana jest jednak na przełom czerwca i lipca 2017r.

Poniżej zamieszczamy linki do:
regulaminu
noty biograficznej (którą, razem z kartą zgłoszeniową) należy przedłożyć razem z pracami)
karty zgłoszeniowej

Informacje o nagrodzonych twórcach zaprezentowane zostaną na stronie internetowej Organizatora – www.wzgorzezamkowe.pl oraz na stronie portalu społecznościowego Facebook – Wzgórze Zamkowe.

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.