Uwaga nadwaga! Profilaktyka w szkołach

0

Wójt Gminy Radwanice zaprasza wszystkie dzieci do udziału w programie pn „Wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w wieku od 10 do 15 lat jako element profilaktyki chorób układu krążenia na terenie Gminy Radwanice”, które odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach oraz Szkole Podstawowej w Buczynie.
Głównym celem tego programu jest wczesne wykrywanie nadwagi u dzieci oraz edukacja zdrowotna m.in na temat problemów związanych z układem krążenia u dzieci w przedziale wiekowym 10-15 lat.
Program realizowany przez Gminę Radwanice obejmuje m.in.:
– Badanie przesiewowe całej populacji dzieci w wieku 10-15 lat Gminy Radwanice w oparciu o badania antropometryczne (wzrost, masa ciała, pomiar ciśnienia tętniczego) w celu wyłonienia populacji zagrożonej nadwagą i otyłością.
– Porady dietetyczne dla wyłonionych w pierwszym etapie osób, udzielane dzieciom (w obecności rodziców/opiekunów prawnych) przez dietetyka obejmujące rozpisanie jadłospisu, terapię poznawczo behawioralną, elementy edukacji żywieniowej.
– W przypadku wykrycia zaburzeń i chorób wymagających dalszego leczenia (np. wtórne nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gruczołów hormonalnych, cukrzyca), kierowanie dzieci w trybie pilnym do dalszej opieki lekarskiej poza programem.
– Pomiary antropometryczne w trakcie trwania programu wszystkich dzieci objętych 2-etapem badania, celem monitorowania wskaźników BMI wykonywane przez dietetyka w trakcie porady dietetycznej.
– Dwukrotne pomiary populacji objętej interwencją dietetyczną pół roku po zakończeniu programu i rok po zakończeniu wykonywane przez higienistkę szkolną/pielęgniarkę środowiskową obejmujące pomiar wzrostu, masy ciała i ciśnienia tętniczego.
– Edukację żywieniowa adresatów programu: cykl wykładów/szkoleń rodziców/opiekunów prawnych dzieci z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia, edukacji żywieniowej i aktywności fizycznej, w szkołach posadowionych na terenie Gminy.
Więcej informacji można uzyskać w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ESKULAP oraz w szkole do której uczęszcza dziecko.

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.