Szkolenia dla osób niesłyszących

0

Polski Związek Głuchych (oddział Łódzki) organizuje dla nich dedykowane szkolenia pokazujące jak korzystać z e-usług i narzędzi w różnych obszarach życia, w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

Spośród osób z niepełnosprawnościami osoby głuche są grupą najbardziej narażoną na problemy z dostępem do usług administracji, czy szerzej: wszelkich usług kierowanych do ogółu społeczeństwa. Wynika to z faktu,  że ich niepełnosprawność nie wynika z faktu, iż nie słyszą, lecz że w większości słabo znają język polski, bo jest on dla nich językiem obcym, drugim. Ich podstawowym językiem jest Polski Język Migowy (PJM), o  zupełnie innej gramatyce, słowotwórstwie i innym zasobie pojęć. Założenie, że osoba głucha wszystko sobie przeczyta i zrozumie,  nie jest niestety skuteczne.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.e-mocni.org.pl/zapraszamy-na-szkolenia-takze-osoby-gluche/.

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.