SZANSA naPRAWA

0

W przedszkolach gmin Gaworzyce, Grębocice oraz Radwanice realizowany jest projekt pn.: “SZANSA naPRAWA”. Jego celem jest przeciwdziałanie przemocy wobec małych dzieci poprzez edukację o prawach dziecka.

W ramach projektu prowadzone są nie tylko spotkania dla nauczycieli i rodziców, ale również zajęcia dla 5-6 latków, które prowadzą  edukatorzy młodzieżowi. Szkolenia dla nauczycieli dotyczą edukacji o prawach dziecka, podobna tematyka poruszana jest na spotkaniach edukacyjnych organnizowanych dla rodziców.

 

Działania w ramach projektu będę prowadzone do końca stycznia 2017 roku. Dzięki prowadzonym spotkaniom zwiększy się świadomość przedszkolaków w zakresie ich praw. Poszerzą swoją tolerancję i szacunek wobec rówieśników. Organizatorzy chcą zaangażować środowisko rodzinne i personel przedszkolny, tak aby zwiększyć wrażliwość dorosłych i ich odpowiedzialność w odniesieniu do ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Projekt finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, a realizowany przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa.

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz