Starosta polkowicki reprezentuje Polskę w Brukseli

0

„Regiony i miasta dla zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” – to hasło przewodnie odbywającego się w Brukseli 14. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.  
Cykl 130 sesji roboczych dotyczących polityki regionalnej w UE otworzyła debata wysokiego szczebla na temat lepszej przyszłości funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Polskę reprezentuje Marek Tramś starosta polkowicki, delegat Committee of the Regions.
Partnerami wydarzenia są 22 partnerstwa regionów i miast, 13 dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej, Europejski Komitet Regionów, a także kilka sieci, stowarzyszeń i innych instytucji.

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz