Spotkanie dla przedsiębiorców i osób chcących założyć działalność gospodarczą

0

Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” zaprasza na czwartek, 15 grudnia wszystkie osoby chcące założyć działalność gospodarczą oraz już działających przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie dotyczące m.in. możliwości skorzystania z pomocy de minimis.

Spotkania w Gminie Chocianów odbędzie się w Chocianowskim Ośrodku Kultury. W jego trakcie poruszone zostaną takie tematy jak:
zasady oceniania i wyboru projektów przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
zasady poprawnego wypełniania wniosków do działania 19.2 dotyczącego podejmowania działalności gospodarczej,
możliwości rozwoju działalności gospodarczej, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. oraz Rozporządzenie zmieniające z dnia 25 sierpnia 2016r.)
omówienie załączników do wniosków
tworzenie biznesplanu do działania 19.2 oraz
pomoc de minimis.

Połączone ze szkoleniem spotkanie kierowane jest głównie do osób chcących założyć swoją działalność gospodarczą oraz do mikro i małych przedsiębiorstw.

Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Spotkanie w Gminie Chocianów odbędzie się 15 grudnia, o godzinie 15:30 w Chocianowskim Ośrodku Kultury.

Więcej informacji:
Biuro LGD „Wrzosowa Kraina”
ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2;
telefon: 76/818 45 41 lub 500 206 128e
mail: weronika.olszak@wrzosowakraina.pl ,
biuro@wrzosowakraina.pl

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz