Sesja Rady Gminy Grębocice

0

20 grudnia 2017 r. o godz.17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice zostanie zwołana LII Sesja Rady Gminy Grębocice, na której omawiany będzie m.in. budżet gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymi § 4 Regulaminu Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Grębocice PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY GRĘBOCIC zwołuje LII Sesję Rady Gminy Grębocice, która odbędzie się w środę 20 grudnia 2017 r. o godz. 17.30
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice .

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy w Grębocicach.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Grębocice odbytych 5 grudnia 21 listopada  2017 r. 

4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018,

b/ budżetu Gminy Grębocice na rok 2018,

c/ zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2017,

d/ zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność  Gminy Grębocice,

e/ udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Polkowickiego,

b/ udzielenia dotacji z budżetu Gminy Grębocice z przeznaczeniem na realizowane w roku 2017  prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Michała Archanioła w Kwielicach.

6. Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów.

7. Sprawy różne.

8. Zamkniecie obrad sesji.

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.