Ścieżka zamiast torów

0

Została rozpoczęta budowa pierwszego, prawie trzykilometrowego odcinku nowej ścieżki rowerowej, która ma prowadzić na odcinku Obora – Szklary Górne. Będzie ona przebiegała śladem dawnego torowiska kolejowego i docelowo ma mierzyć 6,2 km.

Ścieżka o szerokości 2 metrów będzie posiadała asfaltową nawierzchnię, a z obu stron zostaną zbudowane umocnione humusem pobocza.

W zdecydowanej większości jej trasa przebiegać będzie przez tereny zadrzewione. Długość odcinka ścieżki wykonywanej w ramach etapu I wynosi ok. 2 900 mb i przebiega od skrzyżowania działki nr 311 z działką nr 304 w Szklarach Górnych do granicy działek nr 409 i 408 w miejscowości Obora.
Wartość umowna robót budowlanych realizowanych w ramach etapu I wynosi ok. 800 tys. zł.
W kolejnych etapach planowana jest kontynuacja budowy ścieżki na odcinku długości ok. 1100 metrów, do końca obrębu Szklary Górne oraz na terenie miejscowości Obora począwszy od działki 408 do skrzyżowania z ulicą Malinową.
W następnych etapach zostaną również uwzględnione elementy malej architektury w miejscach obsługi rowerzystów, zapewniających m.in. możliwość wypoczynku lub schronienia się przed deszczem.

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.