Sanepid przebadał wodę w Gminie Lubin

0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie jednoznacznie potwierdził, iż woda w Gminie Lubin (w 2016 roku) była przydatna do spożycia przez ludzi. Z ponad 400 przebadanych próbek jedynie trzy budziły jakiekolwiek zastrzeżenie sanepidu.

W oparciu o zgłaszane przez mieszkańców uwagi na bieżąco prowadzone były działania naprawcze, a przeprowadzone badania potwierdzają, iż odniosły one zamierzony skutek i dostarczana do mieszkań woda spełnia wszelkie kryteria przydatności. W trakcie wykonanych badań analizowane były próbki wody pobrane z 10  wodociągów: Goli, Liśca, Siedlec, Pieszkowa, Niemstowa, Karczowisk, Składowic, Obory, Bolanowa oraz z wodociągu Energetyki.

Wodę skontrolowano pod kontem mikrobiologicznym (206 pobranych próbek) i fizykochemicznym (234 zbadane próbki). W trzech próbkach znaleziono nieprawidłowości. W wodociągu Gola stwierdzono ponadnormatywną zawartość chloru,w wodociągach Karczowiska, Niemstów i Siedlce odnotowano pojedyncze przekroczenia parametrów bakteriologicznych, a w wodociągach Karczowiska i Obora zbyt wysoką mętność.

Lubiński sanepid podkreśla, iż przekroczenia normatywnych parametrów miały charakter krótkotrwały i incydentalny. W każdym z odnotowanych przypadków zarządzający konkretnym wodociągiem podejmowali skuteczne działania naprawcze, po potwierdzono stosownymi badaniami.

 

Podsumowując przeprowadzone badania oraz wykonane analizy wyników badań wody, PPIS w Lubinie stwierdza, że w 2016 roku woda na terenie Gminy Lubin była przydatna do spożycia przez ludzi.

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz