Samorządy zerwały porozumienie z Kopalnią Kruszywa „Zimna Woda”

0

Wójt gminy Lubin i starosta lubiński zerwali porozumienie z Kopalnią Kruszywa „Zimna Woda”, na mocy którego ciężarówki przewoziły z niej piasek do budowanej S-trójki. Dopóki przedsiębiorstwo nie naprawi uszkodzonej drogi, ponownej zgody, na dopuszczenie do ruchu samochodów powyżej 16 ton, nie będzie.

– Były obietnice, deklaracje i zapewniania, składne także publicznie podczas zebrania wiejskiego w Zimnej Wodzie. Niestety na nich się kończyło. Zakres wykonanych ostatnio – na zlecenie kopalni – prac objął niewielki, około 600- metrowy fragment drogi. Wjazd do zakładu w miejscowości Zimna Woda bardziej przypomina szwajcarski ser niż drogę użyteczności publicznej – mówi Maja Grohman, rzecznik wójta gminy Lubin.

W ciągu najbliższych dni Kopalnia Kruszywa „Zimna Woda” otrzyma oficjalny list w sprawie zerwania porozumienia, ale sama informacja o tym została przekazana już dziś, przez przedstawicieli Urzędów Gminy i Starostwa Powiatowego.

Droga Zimna Woda-Karczowiska należy do powiatu lubińskiego, ale jej utrzymaniem zajmuje się gmina Lubin. Ich przedstawiciele tłumaczą, że do kolejnych rozmów na temat porozumienia będzie można powrócić, dopiero po dokonaniu naprawy uszkodzonej jezdni i poboczy. Do tego momentu, zgody, na poruszanie się po niej ciężarówek, nie będzie.

Jak wyjaśnia Tomasz Rosik, dyrektor departamentu infrastruktury i transportu starostwa powiatowego w Lubinie, kolejne porozumienie będzie znacznie bardziej restrykcyjne, ze względu na obecne doświadczenia, związane ze współpracą z kopalnią.

– Od początku kopalnia kruszywa uchylała się od realizacji zapisów porozumienia, które nakładało na nią obowiązek przystąpienia do koniecznych napraw w ciągu trzech dni od powzięcia informacji o ich powstaniu. Liczne pisma i monity w tej sprawie doprowadzały jedynie do pozornych ruchów ze strony wykonawcy, a nie rzeczywistych działań, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego drogi. Wypowiedzenie porozumienia – jest w naszej opinii – jedynym rozwiązaniem, które zatrzyma postępującą degradację drogi – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.