Salmonella Enteritidis w jajach spożywczych

0

Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała publiczne ostrzeżenie dotyczące żywności ostrzegające przed spożyciem jaj z chowu klatkowego kl. wag. M z terminem przydatności do spożycia 23.07.2018 oraz 24.07.2018 oraz kodem identyfikacyjnym: 3PL26111314 (kod jest umieszczony na skorupce jaj). W jajach pochodzących z Gospodarstwa Rolnego Krzysztof Niewczas wykryto salmonellę.

Szczegóły dotyczące skażonego produktu:
Produkt: „Jaja z chowu klatkowego kl. Wag. M”
Kod identyfikacyjny umieszczony na skorupce jaj: 3PL26111314
Producent: Gospodarstwo Rolne Krzysztof Niewczas Tychów Nowy 60, 27- 225 Pawłów, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 26111314
Zakład pakowania jaj: Zakład Pakowania Jaj Fermy Drobiu Niewczas Tomasz Niewczas, Tychów Nowy 60, 27-220 Mirzec, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL26115902WE
Termin przydatności do spożycia: 23.07.2018 oraz 24.07.2018
Kwestionowana partia jaj (nr partii 23.07.2018) została wyprodukowana w dniu 25.06.2018 r. (data zniesienia jaj), producent postępowaniem objął dodatkowo jaja zniesione 26.06.2018 r. (nr partii 24.07.2018).

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego Zakład Pakowania Jaj Fermy Drobiu Niewczas Tomasz Niewczas poinformował konsumentów o wycofaniu produktu i możliwości jego zwrotu do miejsca zakupu. Informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronie internetowej producenta: http://fdniewczas.pl/ Ponadto producent prowadzi działania naprawcze oraz zmierzające do ustalenia przyczyny powstałego zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego.

Producent Zakład Pakowania Jaj Fermy Drobiu Niewczas Tomasz Niewczas rozpoczął procedurę wycofywania jaj konsumpcyjnych pochodzących z fermy Gospodarstwo Rolne Krzysztof Niewczas Tychów Nowy 60, 27- 225 Pawłów, WNI 26111314, zniesionych w dniach 25-26.06.2018 r. Wycofane z obrotu jaja zostaną przekazane do utylizacji. Proces ten jest nadzorowany przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Źródło:
Główny Inspektorat Sanitarny

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.