Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy

0

Do czwartku, 23 sierpnia można składać wnioski o nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.

Realizowany przez ZUS projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Żeby starać się o dofinansowanie należy wypełnić i złożyć prawidłowo wypełniony wniosek oraz spełnić wszystkie poniższe warunki. Firma nie może:
– zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
– zalegać z opłacaniem podatków;
– znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
Ponad to nie mogła ubiegać się o dofinansowanie:
– przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
– przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Dofinansowaniu podlegają działania, które obejmują poniższe obszary techniczne:
– bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
– urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
– oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
– ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
– urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
– sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
– sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
– sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
– środki ochrony indywidualnej.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem [TUTAJ]

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.