Rusza nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego

0

Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej od 1 lutego mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Podstawą do zwrotu podatku akcyzowego są faktury VAT za paliwo, stąd konieczność dołączenia do wniosku faktur VAT potwierdzających zakup dokonany w okresie od sierpnia 2016 r. do stycznia 2017 r. Wnioski można składać od 1 lutego do 28 lutego 2017 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Pieniądze będą wypłaca od 3 do 28 kwietnia 2017.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że w terminie od 1 do 31 sierpnia br. będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT będących dowodem zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r. W przypadku tego naboru wniosków pieniądze za zwrot akcyzy będą wypłacane od 2 do 31 października 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze będzie można odebrać osobiście w kasie urzędu gminy lub miasta, bądź przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2014 r. (.pdf 98,36 kB)

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (.pdf) (406,4 kB)

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2013 r. poz. 559) – tekst jednolity.

źródło: MRiRW

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz