Rusza kampania – “Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”

0

Ruszyła kampania  informacyjno-edukacyjna pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich, poprzez promowanie odpowiedzialnych zachowań wśród użytkowników stoków, zwiększenie wiedzy na przepisów obowiązujących na stokach i konsekwencjach prawnych za ich naruszanie oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Kampania będzie prowadzona pod dwoma hasłami dedykowanymi do odpowiednich grup docelowych. “Odpowiedzialni na stoku” – dla dorosłych oraz “Stok nie jest dla bałwanów”, której odbiorcami będą dzieci. W jej ramach Komenda Główna Policji oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN zapraszają wszystkie dzieci i młodzież do udziały w konkursie plastycznym na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS.

Zasady dotyczące konkursu:
– mogą w nim wziąć udział osoby urodzone w 2001 r. bądź później.
– prace przyjmowane są do 20 lutego 2017
– format pracy: od A5 do A3
– sposób wykonania: dowolna technika rysunkowa, malarska lub przy użyciu programów komputerowych
– praca wraz z wypełnioną i podpisaną przez opiekuna prawnego kartą zgłoszeniową powinna być przesłana na adres: Komenda Główna Policji – Biuro Prewencji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa.
– rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego 2017 r.,
– przyznane przez jury nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

Partnerstwo w kampanii zadeklarowali: Polski Związek Narciarski, oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Polska Organizacja Turystyczna. Kampanię wspiera także Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w KGP.

Regulamin oraz kartę zgłoszenia można pobrać poniżej.
pdfKarta zgłoszeniowa

pdf Regulamin

pdf Plakat

 

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.