Rolniku – bądź bezpieczny

0

Praca rolnika jest niebezpieczna i ciężka, uzależniona w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. W okresie wiosenno – letnim następuje wzmożenie prac polowych przy wykorzystaniu maszyn i urządzeń rolniczych. Z danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Polkowicach wynika, iż corocznie 1/3 wypadków podczas prac w gospodarstwach rolnych spowodowana jest pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń.

Najczęstszymi przyczynami wypadków z udziałem maszyn rolniczych są:

– wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia
– niewłaściwe zabezpieczenie maszyn i urządzeń podczas postoju i w ruchu
– wady konstrukcyjne maszyn, urządzeń i narzędzi
– niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia

KRUS przypomina więc, że w  celu zmniejszenia ryzyka wypadku  należy:

– przed rozpoczęciem pracy z udziałem maszyn rolniczych należy sprawdzić prawidłowość działania poszczególnych mechanizmów oraz stan osłon zabezpieczających
– agregowanie maszyn i narzędzi powinno być wykonywane jedynie przez kierowcę ciągnika
– w pobliżu pracujących maszyn nie powinni znajdować się ludzie
– wszelkie przekładnie i wał przegubowo-teleskopowy powinny być zabezpieczone wymaganymi osłonami
– niedopuszczalne jest przewożenie ludzi na ładunkach objętościowych.

Więcej informacji można znaleźć w broszurze i ulotce „Dobre praktyki BHP przy siewie, uprawach i zbiorze zbóż”, które dostępne są w  jednostkach organizacyjnych Kasy.

źródło: UG Lubin

Udostępnij.

Comments are closed.