Rodzina 500 plus w Gminie Lubin

0

Jak wynika z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ciągu ostatniego roku, z rządowego Programu Rodzina 500 plus skorzystało 1312 dzieci z Gminy Lubin.  Z tego tytułu wypłacono 8,4 mln zł.

Od 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach wpłynęło 1328 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Po ich rozpatrzeniu wydano decyzję o przyznaniu świadczenia dla 1312 dzieci. Dzięki realizowanemu programowi bez jakichkolwiek dodatkowych warunków nieopodatkowane 500 zł miesięcznie dostają rodziny na każde drugie i kolejne dziecko. Natomiast rodziny o niskich dochodach mogą liczyć na wsparcie finansowe również na pierwsze lub jedyne dziecko. Daje to kwotę nawet 6.000 zł w skali roku.

Jak mówi Bronisława Dul, dyrektor Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Księginicach – Realizacja „świadczeń 500+” spowodowała skokowy wzrost w liczbie urodzeń dzieci. W kwietniu 2016 roku wypłaciliśmy 1384 świadczenia, natomiast w miesiącu marcu 2017 roku 1433 świadczenia. W tym okresie głównie związku z ukończeniem 18 roku, bądź zmianą miejsca zamieszkania zaprzestaliśmy wypłatę 100 świadczeń.

Na dzień dzisiejszy średnio GOPS przyjmuje 20 wniosków miesięcznie. Zgłaszają się głównie osoby, którym zmieniła się sytuacja zawodowa, podjęły lub utraciły zatrudnienie. Ponieważ wysokość dochodu ma wpływ na przyznane świadczenie zachodzi konieczność jego przeliczenia i ustalenie prawa do dalszego świadczenia.

Od pierwszego sierpnia 2017 będą przyjmowane wnioski na kolejny okres wypłacenia świadczeń, który zakończy się 30 września 2017r.

 

źródło: UG Lubin

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.