Remont mostu nad Zimnicą.

0

Most zlokalizowany na obrzeżach miasta przy ul. Witosa w bliskim sąsiedztwie miejscowości Krzyżowa został objęty realizacją w związku z przedsięwzięciem zatytułowanym: „Przebudowa mostu nad rzeką Zimnica w ciągu drogi krajowej nr 36 w ciągu tzw. Obwodnicy Ścinawy”.
Od kilku już lat z uwagi na zły stan techniczny zmniejszono jego obciążenie poprzez zwężenie jezdni.
Samochody nadal przeprawiają się tu pojedynczo.
Przetarg , który odbył się we wrześniu ubiegłego roku, wygrała firma BERGER BAU Polska Sp. z o. o. z Wrocławia. Została ona wybrana spośród 8 firm startujących w przetargu.
Roboty rozpoczęto w listopadzie 2017 r. i pierwszym etapem było zabezpieczenie przeprawy zastępczej. Aktualnie trwa dwutygodniowa przerwa, która potrwa do święta Trzech Króli i po weekendzie prace ruszą dalej.
Harmonogram robót przewiduje następujące etapy:
– budowę i rozbiórkę mostu tymczasowego
– rozbudowę i przebudowę drogi krajowej nr 36 w obrębie istniejącego mostu nad Zimnicą
– rozbiórkę i budowę zupełnie nowego mostu
– umocnienie dna rzeki w jego obrębie, odtworzenie nawierzchni drogi krajowej
– budowę odwodnienia drogi i mostu
– przebudowę sieci energetycznej
– budowę kanału technologicznego
Prace mają potrwać do 30 listopada 2018 r. Koszt inwestycji wyniesie blisko 5,5 mln zł.

Źródło:http://nowa.scinawa.pl/

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.