Rekrutacja do klas I i do oddziałów przedszkolnych

0

Ważna informacja dla rodziców dzieci w wieku szkolnym oraz przedszkolnym! Już w lutym rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ścinawa na rok szkolny 2018/2019. Ze szczegółowymi terminami można zapoznać się poniżej.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa, określa się następujące terminy:
– złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od 14 lutego do 28 lutego 2018 r., do godz.15:00,
– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od 16 lutego do 2 marca 2018 r.,
– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: 15 marca 2018 r. godz.15:00,
– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od 16 marca do 22 marca 2018 r.,
– podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin:26 marca 2018 r. godz.15:00.
W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa, określa się następujące terminy:
– złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu uzupełniającym – termin:od 29 marca do 4 kwietnia 2018 r., do godz.15:00,
– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu uzupełniającym – termin: od 30 marca do 5 kwietnia 2018 r.,
– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: 23 kwietnia 2018 r. godz.15:00,
– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od 24 kwietnia do 26 kwietnia 2018 r.,
– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 30 kwietnia 2018 r. godz. 15:00.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa, określa się następujące terminy:
– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od 14 lutego do 28 lutego 2018 r. godz. 15:00,
– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od 30 marca do 5 kwietnia 2018 r.,
– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: 23 kwietnia 2018 r.,
– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od 16 marca do 22 marca 2018 roku,
– podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 26 marca 2018 roku.
W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa, określa się następujące terminy:
– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin: od 29 marca do 4 kwietnia 2018 r. godz.15:00,
– weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin: od 30 marca do 5 kwietnia 2018 r.,
– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: 30 kwietnia 2018 roku,
– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od 24 kwietnia do 26 kwietnia 2018 roku,
– podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: 30 kwietnia 2018 roku godz.15:00.

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.