Realizacja projektu “Wiedza i rozwój…” w polkowickich szkołach

0

Ponad 445 tysięcy złotych ze środków funduszy zewnętrznych  otrzymała gmina Polkowice na realizacje projektu „Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów”.

Dzięki pozyskanym funduszom w szkołach podstawowych nr.1,2,3 i 4 zostaną przeprowadzone zajęcia . laboratoryjno-doświadczalne z fizyki, matematyczne, przyrodnicze, koła multimedialno-fotograficznego oraz  „Teatr i drama” w języku niemieckim i angielskim. Chętni uczniowie będą mogli również uczestniczyć w  wyjazdach naukowo-edukacyjnych, dostosowanych do ich potrzeb.

W ramach projektu, którym zostanie objętych  ponad 440 uczniów, szkoły zostaną także wyposażone w pomoce dydaktyczne, bez których  prowadzenie zajęć jest znacznie utrudnione.

Polkowicki projekt, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 będzie realizowany w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2018 oraz przez dwa semestry w roku szkolnym 2019/2020.

Udostępnij.

Comments are closed.