Ptasia grypa wciąż zagraża

0

Powiatowy Lekarz Weterynarii Grzegorz Kowalik ze starostwa polkowickiego przypomniał we wtorek, 28 lutego w jaki sposób gospodarze mogą chronić swoje ptaki przed zagrożeniami, wynikającymi z ptasiej grypy oraz co zrobić, gdy choroba już zaistnieje. Warto jednak wiedzieć, że wirus grupy A, podtypu H5 jest nieszkodliwy dla ludzi.

Rozmowa na temat zagrożenia została podjęta na wtorkowym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powiatu polkowickiego. Były to pierwsze obrady w 2017 roku.

– W naradzie, która odbyła się w sali konferencyjnej starostwa, uczestniczył Powiatowy Lekarz Weterynarii Grzegorz Kowalik, który omówił aktualną sytuację w zakresie zagrożenia wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków oraz możliwy, dalszy rozwój sytuacji. Następnie Powiatowy Lekarz Weterynarii przytoczył zasady postępowania w przypadku wystąpienia oznak ptasiej grypy oraz w przypadku powstania ognisk tej choroby – mówi Mirosława Myrna – Kudryk, rzecznik prasowy powiatu polkowickiego.

Grzegorz Kowalik przypomniał ponadto, że w Polsce wciąż obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091).

Rozporządzenie zawiera między innymi:
1. zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,
2. zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
3. nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dziki ptakami,
4. nakaz utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
5. nakaz przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
6. nakaz wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób oraz stałego utrzymywania wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
7. nakaz stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
8. nakaz stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu, zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
9. obowiązek dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
10. w przypadku wystąpienia u drobiu objawów klinicznych (zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności) posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o zaistnieniu ww. objawów.

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz