Przebudowa ul. Stolarskiej w Radwanicach- podpisano umowę!

0

W minioną środę (10 lipca) Gmina Radwanice zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych na zadaniu o nazwie „Przebudowa drogi gminnej nr 101030D ul. Stolarska, obręb Radwanice – 0+000 – 0+545 (intensywne opady deszczu październik 2017)” wraz z siecią kanalizacji sanitarnej z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego sp. z o. o. z siedzibą w Głogowie.

W ramach umowy będzie budowana droga gminna o nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej oraz z kostki betonowej w obrębie połączenia ul. Stolarskiej z ul. Rolną. Na odcinku 5,0 m przewidziana jest jezdnia jedno jezdniowa oraz 4,5m dwupasmowa o szerokości pasa ruchu 2,5m i 2,0m.  Zostaną także wykonane pobocza o szerokości min 0,75m z kruszywa na warstwie odsączającej z pospółki. Poza tym powstanie skrzyżowanie, odwodnienie drogi, przyłącza kanalizacji deszczowej zakończone wpustem ulicznym, oraz wybudowany zostanie nowy odcinek sieci wraz z włączeniem do istniejącej sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

 

Udostępnij.

Comments are closed.