Przebudowa drogi gminnej i parkingu w Jakubowie

0

Trwa przebudowa drogi gminnej w Jakubowie. W ramach inwestycji wykonana będzie przebudowa drogi na odcinku od zjazdu z drogi powiatowej do wysokości działki na której znajduje się cmentarz oraz parking przed cmentarzem.

Wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi z nawierzchnią asfaltową wraz ze zjazdami na posesje prywatne,  obustronne pobocza z kruszywa. Parking przed cmentarzem zostanie wykonany z kostki betonowej, z której także wybudowany będzie chodnik okalający parking. Jezdnia będzie miała szerokość 5,0 metrów, pobocza szerokość do 0,75 m. Projektowane zjazdy o szerokości dostosowanej do istniejących wjazdów na posesje. Parking będzie miał 59 stanowisk, w tym 3 stanowiska dla osób  niepełnosprawnych, chodnik – szerokość 2,0 m. W zakres robót wejdzie także rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza wraz z montażem dwóch hydrantów oraz nowym przyłączem do cmentarza, studnią wodomierzową i zaworem czerpalnym. Projektowana długość drogi wynosi 320 m. Inwestycję w wysokości 30% wartości zadania dofinansuje Gmina Jerzmanowa.
Cena wybranej oferty wynosi 723.838,78 zł.
Wykonawcą robót jest firma RAGEN z Głogowa.

Źródło:
Gmina Radwanice

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.