Promesa na realizację rządowego programu „Maluch Plus”

0

Przedstawiciele 21 samorządów z Dolnego Śląska otrzymali promesę na realizację rządowego programu Maluch plus, którą wręczyli Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. Gmina Lubin otrzymała ponad 172 tysiące złotych na powstanie pierwszego w gminie klubu dziecięcego dla dzieci poniżej 3 roku życia.

W tym roku z budżetu państwa na dofinansowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów przeznaczono 450 mln zł.

– Rządowy program Maluch plus to realne wsparcie dla rodziców. Samorządy otrzymują pieniądze na tworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. Likwidujemy zatem takie bariery jak brak dostępu do instytucji opieki i dajemy rodzinom szansę oraz możliwości rozwoju – mówi Paweł Hreniak wojewoda dolnośląski.

Do programu Maluch plus w 2018 roku na Dolnym Śląsku zostało złożonych 170 ofert, które zostały przesłane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wówczas zadecydowano o sposobie, zakresie i kwocie dofinansowania. Całkowita kwota dotacji dla beneficjentów z Dolnego Śląska w tym roku wyniosła blisko 33 mln.

– Jesteśmy jednym z 27 samorządów, które otrzymały dotację na Dolnym Śląsku – mówi Anna Marzec, kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, która w imieniu wójta odbierała promesę. – Otrzymaliśmy dokładnie 172 340 zł., czyli 80% szacowanych kosztów adaptacji budynku w Krzeczynie Wielkim na klub dziecięcy. Będzie to miejsce dla 15 maluszków.

O powstaniu klubu dziecięcego UG Lubin informował w lutym. Szczegóły tej inwestycji można uzyskać pod tym linkiem  http://www.ug.lubin.pl/powstanie-klub-dzieciecy/. Pełne wyniki konkursu Maluch plus na Dolnym Śląsku są dostępne na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Foto: UG Lubin

 

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.