Projekt budżetu gminy Polkowice na rok 2018 przegłosowany

0

Sesja Rady Miejskiej, która odbyła się 17.12.2017 roku była wyjątkowa, bo w jej trakcie przegłosowano projekt budżetu gminy na rok 2018. Za przyjęciem budżetu głosowali prawie wszyscy radni, poza jednym, Wojciechem Marciniakiem. Budżet zakłada dochody na poziomie 270 milionów.

W trakcie poniedziałkowej sesji radni zdecydowali także, aby rondu w Sobinie nadać nazwę „Ratowników Polskiej Miedzi”. To kompromis pomiędzy kilkoma złożonymi propozycjami W tej sprawie podczas poniedziałkowej sesji wypowiedział się Marek Kowalik, dyrektor ds. technicznych w Jednostce Ratownictwa Górniczo-Hutniczego.
Jego propozycja nazwy brzmiała – „Rondo Ratowników Polskiej Miedzi”.
– Po konsultacjach z ratownikami doszliśmy do wniosku, że nazwa ronda powinna być krótka. Poza tym, proponuję, aby drugie rondo, to które znajduje się na ulicy Chocianowskiej nazwać „Rondo Górników Polskiej Miedzi”. To byłoby spójne – argumentował Marek Kowalik.
Radni zgodzili się na propozycję dyrektora i porządek obrad poszerzono o punkt dotyczący nadania nazwy rondu na ulicy Chocianowskiej.
Przy okazji burmistrz Wabik przypomniał, że w polkowickiej podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest jeszcze jedno rondo, które nie ma imienia. Sprawę nazwania tego ronda pozostawiono szefom działających w podstrefie firm.
Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2018 była najważniejszą uchwałą przegłosowaną przez radnych w trakcie poniedziałkowej sesji.
– To dobry, stabilny budżet. Zakłada realizację większości potrzeb polkowiczan, a także rozwój naszej gminy. Moment do tego, by podejmować odważne decyzje jest idealny, bo kondycja finansowa gminy jest dobra – powiedział burmistrz Wabik.
Dochody budżetu w 2018 roku mają wynieść 270 milionów. Wydatki to kwota blisko 361 milionów złotych. Na budżet inwestycyjny radni zdecydowali przeznaczyć ponad 130 milionów złotych. To bardzo ambitny plan. Na wydatki związane z budownictwem – ponad 30 milionów, 34 miliony – na drogi i chodniki, a 57 milionów złotych na wydatki związane z oświatą. Przewidywany deficyt na poziomie 91 milionów zostanie pokryty z kredytu.

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.