Pozyskali dotację na edukację

0

Ponad 500 tysięcy złotych zdobyło Starostwo Powiatowe w Polkowicach na realizację projektu pod hasłem „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”. Będą w nim uczestniczyć nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice. Ponadto zostaną doposażone gabinety specjalistyczne Zespołów Szkół w Polkowicach i Chocianowie.

– Program przygotowali moi współpracownicy z Wydział Inwestycji i Rozwoju, a zadania będą realizowane przez trzy jednostki oświatowe: Zespół Szkół w Chocianowie, Zespół Szkół w Polkowicach oraz Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach – mówi Marek Tramś, starosta polkowicki. – Szacowana wartość zadań dla poszczególnych placówek wynosi: 211 220,65 zł (ZS Chocianów), 242 253,20 zł (ZS Polkowice) i 136 751,70 zł (POPPPiDM). Działania, zaplanowane na dwa lata szkolne, skierowane będą do 203 uczniów i ich rodziców oraz 14 nauczycieli.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach matematycznych, przyrodniczych, językowych, informatycznych i przedsiębiorczości. Będą im udzielane porady dotyczące przyszłej kariery oraz psychologiczne. Najlepsi otrzymają stypendia. Natomiast dla nauczycieli przewidziano szkolenia rozwijające kompetencje cyfrowe. Wezmą oni także udział w tzw. spotkaniach sieci współpracy. Dla rodziców przewidziano możliwość rozmów z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym.

Na stronie starostwa można przeczytać, że dzięki projektowi doposażonych zostanie sześć pracowni matematyczno-przyrodniczych w ZS Chocianów w sprzęt o wartości 19 950,70 zł (zakupione zostaną m.in. urządzenia wielofunkcyjne, aparat fotograficzny – lustrzanka, laptopy z oprogramowaniem, rzutnik pisma, pomoce dydaktyczne) oraz sześć pracowni matematyczno-przyrodniczych w ZS Polkowice za kwotę 75 609 zł (również urządzenia wielofunkcyjne, aparat fotograficzny – lustrzanka, laptopy z oprogramowaniem, system e-klasa, wideoprojektory, mikroskopy, kamera cyfrowa, wizualizery, tablica interaktywna, dygestorium i inne pomoce dydaktyczne). POPPPiDM otrzyma mobilny sprzęt terapeutyczny – EEG Biofeedback o wartości 26 800 zł. Ponadto w Zespole Szkół w Chocianowie zmodernizowana zostanie sieć internetowa oszacowana na kwotę 62 102,75 zł (w tym utworzenie w szkolnej bibliotece centrum multimedialnego dla uczniów, składającego się z telewizora, 6 laptopów i sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego).

– Jest to, w mojej ocenie, bardzo ciekawy program. – mówi Marek Tramś. – Ma on pokazać ścieżkę kariery zawodowej, właściwie edukacyjnej dla uczniów Zespołów Szkół w Polkowicach i Chocianowie oraz wspierać ich w podjęciu właściwego wyboru.

Na 88 wniosków zgłoszonych do konkursu w ramach 10.2 RPO realizowanych będzie zaledwie 12.
– Wniosek naszego powiatu uzyskał 101 punktów i zajął 2 miejsce wśród projektów z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji, jednocześnie otrzymując najwyższą wnioskowaną kwotę – mówi Mirosława Myrna – Kudryk, rzecznik powiatu polkowickiego.

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz