Polska – wysypisko śmieci dla świata

0

Co zmieni się w Polsce po prowadzeniu procedowanej ustawy o odpadach, zobaczymy kiedy zacznie obowiązywać. Przyglądając się danym udostępnionym przez Resort Środowiska można się przerazić ilością śmieci wwożonych na teren Polski. Jedno jest pewne. Im szybciej zacznie obowiązywać tym lepiej.

Trafiają do nas odpady nie tylko z Europy, ale nawet z Nigerii czy Australii. Wydane zezwolenia na wwiezienie odpadów do naszego kraju w 95% dotyczyły krajów Unii Europejskiej (dla przykładu w latach 2016-2017 były to przede wszystkim Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Austria), pozostałe 5% to państwa spoza UE (m.in.Szwajcaria, Australia, Nigeria). W przeciągu ostatnich trzech lat do Polski trafiło prawie 800 tysięcy ton odpadów. Tylko w ubiegłym roku do Polski trafiło prawie 380 tys. ton zagranicznych śmieci. 

Wwożenie śmieci na naszego kraju to dochodowy biznes. Biorąc pod uwagę, że tona przywiezionych odpadów to dochód w wysokości nawet 50 euro (ok. 200 zł), to za 380 tysięcy ton wwiezionych do naszego kraju w 2017 roku sięgamy prawie 150 mln dochodu.

Trudno oszacować skalę tego zjawiska, gdyż tajemnicą poliszynela jest to, że na polskie wysypiska trafiają również śmieci, które znalazły się tam nielegalnie, a dochód wynikający z ich przyjęcia mógł sięgnąć (jak szacuje Ministerstwo Środowiska) 1,5 mld zł.
Należy pamiętać również, że zgodnie z przepisami odpady, które trafią na wysypisko powinny być poddane recyklingowi lub utylizacji, co naturalnie wiąże się z dużymi kosztami. Można podejrzewać, iż rozwiązaniem, które zaczęły stosować niektóre firmy są mniej lub bardziej celowe podpalenia. Resort środowiska podaje, iż w bieżącym roku już odnotowano ponad 60 pożarów wysypisk i różnego rodzaju składowisk śmieci. W jakim stopniu są one przypadkowe, a w jakim mają na celu utylizację nadmiaru śmieci lub zatarcie (potencjalnie) nielegalnej działalności nie nam oceniać.

Ustawa, nad którą trwają prace ma umożliwiać wwożenie do Polski wyłącznie takich odpadów, które będzie można wykorzystać jako surowce wtórne, a całkowicie ma zakazać  przywożenia np. odpadów komunalnych. Ponad to zwiększy ona zarówno kompetencje i uprawniania Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ), którzy będą mogli ścigać przestępstwa przeciwko środowisku i wnosić akty oskarżenia.

Ministerstwo Środowiska wyjaśnia, że zasady wydawania decyzji są zgodne z procedurami opisującymi międzynarodowe przemieszczanie odpadów zgodnie z przepisami unijnymi (rozporządzenie WE nr 1013/2006).

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.