Polkowice wśród 23 dolnośląskich powiatów w projekcie PEUG

0

Podpisy Marszałka dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Mariusza Dzumyka geodety powiatowego z Polkowic, członka zarządu ZPWD i starosty głogowskiego Jarosława Dudkowiaka pod umową  „Platformy Elektronicznej Usług Geodezyjnych-PEUG” uprawomocniły realizację wartego ponad 50 milionów projektu.

Projekt realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego i ma na celu modernizację oraz rozbudowę systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług geodezyjnych. Założone zostaną bazy danych obiektów topograficznych i geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. Ma to nie tylko ułatwić dostęp do posiadanych informacji, ale również usprawnić procesy inwestycyjne. Powstałe rozwiązanie podniesie z pewnością również efektywność działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Za realizację Projektu w części organizacyjnej odpowiedzialny będzie Lider, a w części merytorycznej dotyczącej poszczególnych powiatów – każdy z nich indywidualnie według swoich potrzeb – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę szybkiego i łatwego dostępu do informacji. W celu jej zaspokojenia konieczna jest modernizacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych. Będzie ona polegała m.in. na doposażeniu powiatów w odpowiednią infrastrukturę umożliwiającą powstanie baz danych, zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań IT oraz przeszkoleniu pracowników. W wyniku podjętych działań ma powstać  wspólna Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych-PEUG. Wartością dodaną będzie połączenie zasobów informacyjnych powiatów z zasobami województwa zgromadzonymi w Geoportalu Dolny Śląsk.

Wartość realizowanego przez najbliższe dwa lata projektu sięga ponad 50 mln złotych, z czego około 43,5 mln złotych jest dofinansowana z funduszy unijnych (w tym na powiat polkowicki przypada 1,9 mln zł).

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz