Podstawowe Szkolenia Strażaków Ratowników OSP

0

W ostatnim czasie w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin przystąpiło szesnastu strażaków, którzy przeszli podstawowe szkolenie. Jedenastu z nich zdobyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i zdobyło tytuł ratownika.  Podstawowe Szkolenia Strażaków Ratowników OSP zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

W 66-cio godzinnym kursie udział wzięli także inni strażacy z OSP Krzeczyna Wielkiego, Księginic, Gorzycy, Szklar Górnych i Raszówki , zdobywając tytuł ratownika. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy składa się z 25 godzin teorii i 41 godzin praktyki. Taki kurs daje daje możliwość zdobycia wiedzy, która uprawnia do działania w zakresie ratownictwa oraz sprawne współdziałanie z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego a najważniejsze, dzięki temu strażacy potrafią udzielać fachowej pierwszej pomocy osobom, którym zdrowie lub życie jest zagrożone.

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym wiedze i umiejętności. W czasie testu praktycznego strażacy udzielali pomocy podczas dwóch losowo wybranych zdarzeń. Poza tym musieli przeprowadzić resuscytację krążeniowo- oddechową na fantomie z elektronicznym monitorowaniem wykonywanych czynności.

 

 

Udostępnij.

Comments are closed.