Ostrzeżenie przed ptasią grypą

0

W związku z zagrożeniem wirusem ptasiej grypy, powiatowy Lekarz Weterynarii prosi rolników oraz hodowców drobiu o zgłaszanie liczby i gatunków posiadanego ptactwa. Zgłoszeń można dokonywać osobiście, telefonicznie oraz mailowo w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Polkowicach.

Obowiązek zgłaszania liczby oraz gatunków ptactwa narzuca rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem mocno agresywnej grypy ptaków. Sytuacja nie dotyczy jedynie naszego regionu, ale całego kraju, a nawet Europy, gdzie wystąpiły liczne ogniska tej choroby wśród ptactwa.

Na dzień dzisiejszy w Polsce potwierdzono już 22 skupiska ptasiej grypy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami drób, który zarazi się wirusem i zachoruje na ptasią grypę zostaje zabity i natychmiast zutylizowany.

Aby ograniczyć ochronić swoją hodowlę, a tym samym możliwość zakażeniem wirusem warto przestrzegać kilku zasad:
– poić drób wyłącznie z własnych zbiorków, do których nie mają dostępu dzikie ptaki,
– zabezpieczyć przed kontaktem z dzikimi ptakami również paszę dla drobiu,
– całkowicie uniemożliwić kontakt drobiu z dzikimi zwierzętami
– w miarę możliwości przed wejściem i wyjściem do budynków wyłożyć maty dezynfekcyjne
– stosować odzież oraz obuwie ochronne.

Wirus wywołuje panikę wśród społeczeństwa należy jednak pamiętać, iż przestrzeganie kilku prostych zasad higieny może skutecznie uchronić przed zarażeniem. Chcąc ograniczyć do minimum możliwość kontaktu z wirusem należy pamiętać, aby:
– ptasie jaja przechowywać tak aby nie weszły w kontakt z inną żywnością, a przed ich użyciem wyparzyć wrzątkiem,
– nie spożywać surowych jaj i potraw z nich przygotowanych, np. kogel-mogel
– unikać kontaktu z ptactwem (zwłaszcza padłymi sztukami), również z piórami i pierzem
– wszystkie przedmioty, które stykały się z surowym drobiem dokładnie myć i płukać,
– pilnować, aby sok wyciekający z surowego drobiu nie stykał się z innymi produktami spożywczymi.
– podczas mycia samochodu czy okiem unikać kontaktu z ptasimi odchodami.

 

Na podstawie znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt niedopełnienie powyższego obowiązku zagrożone jest sankcją w postaci kary administracyjnej nałożonej w drodze decyzji powiatowego lekarza weterynarii.

Liczbę i gatunki ptaków oraz wszystkie przypadki zwiększonej ilości upadków drobiu należy niezwłocznie zgłaszać:
1. Telefonicznie: (76) 845 60 16,
2. Pisemnie lub osobiście: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Polkowicach, ul. Górna 3/3, 59-100 Polkowice,
3. Pocztą elektroniczną: polkowice@wroc.wiw.gov.pl

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz