Ogólnopolski konkurs dla OSP

0

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak” zapraszają ochotnicze straże pożarne, które wspólnie z samorządami oraz innymi organizacjami społecznymi , prywatnymi bądź państwowymi realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych.

W konkursie FLORIANY nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach:
– infrastruktura,
– bezpieczeństwo,
– środowisko i ekologia,
– estetyka przestrzeni publicznej,
– edukacja,
– sport, rekreacja i turystyka,
– kultura, tradycja,
– aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,
– integracja społeczna,
– innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie dostępności do Internetu,
– współpraca zagraniczna.
Ustanowiona została również kategoria, w której uczestnicy będą mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców wspierających lokalne inicjatywy oraz środowiska.

Więcej a temat konkursu, regulamin oraz wymagane formularze można znaleźć na stronie organizatora,  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz