Nowe PSZOK-i na ukończeniu

0

W Oborze i Siedlcach, na terenie dwóch nowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów przebiegają prace budowlane, które obejmują m.in. budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, wiat na kontenery służące do selektywnej zbiórki odpadów, budowę placu manewrowego dla samochodów, które obsługują PSZOK wraz z połączeniem z drogami dojazdowymi oraz zadaszonej wiaty edukacyjnej wraz ze ścieżką edukacyjną.

Gmina Lubin pozyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 1,8 mln a całkowity koszt projektu wyniósł 2 mln 326 454,45 tys. zł. Kwota dofinansowana wyniosła 1 mln 861 454,45 zł a różnicę pokryła z własnych środków Gmina Lubin.

W ramach inwestycji ogłoszono także przetarg na zakup samochodu do obsługi PSZOK-ów.

 

 

 

 

 

Udostępnij.

Comments are closed.