Nowe, niższe stawki podatków: rolnego i od nieruchomości

0

Dobre wiadomości dla mieszkańców Lubina płyną z Urzędu Gminy. W 2017 roku będą obowiązywać niższe stawki podatków: rolnego oraz od nieruchomości.

Dla przykładu osoba fizyczna, będąca właścicielem działki o powierzchni 10 arów, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe (symbol „B”), zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 100,00 m² oraz garażem wolno stojącym o powierzchni użytkowej 25,00 m², w 2017 roku zapłaci podatek od nieruchomości o 80,00 zł mniejszy niż w ubiegłym roku.

Przedmiot opodatkowania Podatek od
nieruchomości za rok
2016 wg stawek
uchwalonych przez Radę Gminy Lubin
Podatek od
nieruchomości za rok
2017 wg stawek
uchwalonych przez Radę Gminy Lubin
Podatek od
nieruchomości za rok 2017 wg stawek ogłoszonych przez
Ministra Finansów
Grunt 400,00 zł 320,00 zł 470,00 zł
Budynek mieszkalny 0,00 zł 0,00 zł 75,00 zł
Garaż 0,00 zł 0,00 zł 190,50 zł
RAZEM 400,00 zł 320,00 zł 736,00 zł

Zaproponowane na 2017 rok stawki są niższe nie tylko od obowiązujących w Gminie Lubin w ubiegłym roku (o 20%), ale również o 57% niższe od podatku obliczonego wg stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów.

Dwa zł mniej (w odniesieniu do ubiegłego roku) podatku rolnego zapłaci osoba fizyczna, która jest właścicielem działki o powierzchni 10 arów, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne np. grunty orne klasy IVa (RIVa)

Przedmiot opodatkowania (grunt o pow. do 10 arów) Podatek od
nieruchomości za rok
2016 wg stawek
uchwalonych przez Radę
Gminy Lubin
Podatek od
nieruchomości za rok
2017 wg stawek
uchwalonych przez Radę
Gminy Lubin
Podatek rolny za rok
2017 wg stawki
ogłoszonych przez
Prezesa GUS
Grunt 22,00 zł 20,00 zł 26,00 zł
RAZEM 22,00 zł 20,00 zł 26,00 zł

Natomiast gdy osoba fizyczna jest właścicielem gruntów rolnych o powierzchni 1 ha 10 arów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków np. jako grunty orne klasy IVa (RIVa) podatek rolny na rok 2017 będzie mniejszy o 8,00 zł, w porównaniu z rokiem 2016.

Przedmiot opodatkowania (grunt o pow. 1 ha do 10 arów) Podatek od
nieruchomości za rok
2016 wg stawek
uchwalonych przez Radę
Gminy Lubin
Podatek od
nieruchomości za rok
2017 wg stawek
uchwalonych przez Radę
Gminy Lubin
Podatek rolny za rok
2017 wg stawki
ogłoszonych przez
Prezesa GUS
Grunt 118,00 zł 110,00 zł 144,21 zł
RAZEM 118,00 zł 110,00 zł 144,00 zł

Mieszkaniec Gminy Lubin posiadający gospodarstwo rolne zapłaci w 2017 r. podatek rolny o 7 % mniejszy
w stosunku do roku 2016 oraz o 24 % mniejszy w stosunku do podatku obliczonego wg stawek ogłoszonych
przez Prezesa GUS.

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz