Niecodzienna lekcja historii…

0

Przedwczoraj w VII Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy odbyły się pierwsze na terenie garnizonu dolnośląskiego warsztaty historyczne „OKM 1940 Ostaszków – Kalinin – Miednoje”. Ich organizatorem było stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Legnicy. Warsztaty skierowane były do uczniów klas mundurowych. Zajęcia poruszały tematykę etosu służby funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP oraz przedstawiały zagadnienia Zbrodni Katyńskiej.

Wczoraj tj. 29 maja br. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Legnicy odbyło się spotkanie I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy nadkom. Przemysława Laskowskiego z przedstawicielami „Rodziny Policyjnej 1939” z Łodzi, Prezesem Jarosławem Olbrychowskim oraz szefem rady programowej Józefem Kuczką. Odwiedziny członków „Rodziny Policyjnej 1939” związane były z organizacją pierwszych na terenie garnizonu dolnośląskiego warsztatów historycznych dla uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.

Zajęcia odbyły się w placówce oświatowej przy ul. Mazowieckiej 3 w Legnicy. Warsztaty z uczniami poprowadził Jarosław Olbrychowski, prezes stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi, a zarazem wnuk jednego z zamordowanych policjantów, który z niezwykłą pasją i zaangażowaniem opowiadał o losach policjantów II Rzeczypospolitej. Prezes przybliżył młodym słuchaczom historię tragicznych losów funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, którzy na przełomie września 1939 roku i maja 1940 roku byli przetrzymywani w obozie NKWD w Ostaszkowie. Wspomniał o Kalininie, gdzie w piwnicach obwodowego zarządu NKWD wykonywano egzekucje strzałem w tył głowy oraz Miednoje, gdzie w dołach śmierci grzebano zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Żołnierzy Wojska Polskiego, oficerów Wywiadu i Kontrwywiadu Oddziału II Sztabu Głównego, księży, pracowników sądownictwa, straży pożarnej, leśników.

Prezes w swoim wystąpieniu mówił o upowszechnianiu historii i tradycji Policji, budowaniu tożsamości formacji i etosu służby. Archiwalne zdjęcia użyte w prezentacji doskonale obrazowały jak wyglądało umundurowanie funkcjonariusza Policji Państwowej, dokumenty, zaświadczenia,a także flotę pojazdów użytkowaną przez naszych policyjnych protoplastów.

W warsztatach uczestniczyło ponad 50 osób. Na zakończenie spotkania Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi Jarosław Olbrychowski oraz Józef Kuczka – szef rady programowej „Rodzina Policyjna 1939” obdarowali wszystkich uczestników wyjątkowymi upominkami w postaci pamiątkowych odznaczeń OKM 1940.

Źródło:
Policja Legnica

Udostępnij.

Comments are closed.