Nauczyciele z Lubina dołączyli do ogólnopolskiego strajku

0

Część pedagogów ze stolicy miedziowej zdecydowało się wziąć udział w ogólnopolskim strajku, zorganizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Najwięcej nauczycieli z Lubina protestuje w Gimnazjach nr 4 im. Jana Pawła II, nr 1 im. Czesława Niemena oraz gminnym.

Głównym powodem protestu jest reforma oświaty, w ramach której w Polsce mają zostać zlikwidowane gimnazja, a w zamian powrócą ośmioklasowe podstawówki. W sumie w Lubinie strajkują pedagodzy z 11 placówek. W związku z tym wielu rodziców nie posłało dzisiaj dzieci do szkół. Gimnazjalistom, którzy nie zostali w domach też zorganizowano opiekę.

Nauczyciele zgodnie podkreślają, że chodzi im przede wszystkim o dobro uczniów, a nie o własne posady, co się im często zarzuca. Nowy system szkolnictwa oznacza bowiem także nowe podstawy programowe, które według wielu pedagogów „pozostawiają wiele do życzenia”. Wkrótce zamieścimy więcej informacji na ten temat, w tym rozmowę z doświadczonymi lubińskimi nauczycielami z Gimnazjum nr 4 Krzysztofem Koryckim (historia i WOS) oraz Martą Dunaj – Stefańską (język polski).

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.