Nabór wniosków na dotacje

0

W Powiatowym Urzędzie Pracy, trwa nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 44 osób bezrobotnych.

Średnia kwota dotacji to 17 tysięcy złotych. Osoby zainteresowane będą mogły składać wnioski w terminie od 5 do 16 marca 2018r. w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy. Dotacje finansowane będą w ramach projektów unijnych, dla:
– 9 osób bezrobotnych do 30 roku życia z kategorii NEET (tj. osób które nie są zatrudnione, nie kształcą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i w ostatnich 4 tygodniach nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych), dotacje będą finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER
– 35 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, znajdujących się w szczególnej sytuacji, tj.:
* kobiet,
* osób o niskich kwalifikacjach (zgodnie z klasyfikacją ISCED maksymalnie do poziomu 3, tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim ogólnokształcącym, średnim technicznym),
* osób długotrwale bezrobotnych,
* osób po 50 roku życia
* niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.

Źródło:
lubin.praca.gov.pl

 

 

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.