Nabór do wojska na terenie Gminy Lubin

0

13 marca br. rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, która odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, (dawniej Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie). Obowiązkowo musi zgłosić się 101 mężczyzn z Gminy Lubin. Do wszystkich wysłano wezwania lecz gdyby ktoś nie otrzymał takiego dokumentu, to konkretne roczniki mężczyzn muszą wstawić się na kwalifikację.

Nawet jeśli ktoś pracuje za granicą to nie zwalnia go z tego obowązku, chyba że jest wymeldowany z Gminy Lubin. W tym roku formalne wezwania otrzymało 101 mężczyzn. Są to 93 osoby, które urodziły się w 1999 roku i 8 osób ze starszych roczników. Tego roku kwalifikacja obejmuje następujące osoby:
– mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
– mężczyzn urodzonych w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– kobiety urodzone w latach 1994 – 1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz   kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków (o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej).

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach:
– 13-15 marca 2018 roku – mężczyźni – cały rocznik 1999 i osoby starsze rocznik 1994-1998, które nie posiadają  kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– 19 marca 2018 roku – kobiety (tylko w przypadku otrzymania imiennego wezwania)

– Przypominamy, że osoba, która nie zgłosi się na kwalifikację, musi liczyć się z ewentualną grzywną lub przymusowym doprowadzeniem przez policję. Dotyczy to również osób, które z jakichkolwiek przyczyn nie otrzymały wezwania. Zwracamy uwagę, że nawet praca poza granicami nie jest usprawiedliwieniem. Chyba, że osoba pracująca za granicą jest wymeldowana z kraju – wyjaśnia Agnieszka Hałas z Urzędu Gminy Lubin.

Informację o kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Gminy  Lubin  pod nr telefonu 76 8403-111 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.