“Na 100 Niepodległa” – konkurs Fundacji BGK

0

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, rusza konkurs grantowy dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. Konkurs organizowany jest przez Fundację BGK i ma na celu poszerzenie wiedzy o historii Polski oraz budowanie poczucia patriotyzmu wśród młodych osób.

Kolejnym ważnym elementem jest tworzenie więzi międzypokoleniowych między młodym pokoleniem a ich rodzicami oraz nestorami. Program ma zachęcić osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą do zapoznania ich z polską tradycją i dbanie o miejsce pamięci narodowej. Konkurs będzie prowadzony w postaci zajęć, warsztatów i imprez jednodnorazowych lub cyklicznych, ukierunkowany historycznie.

Konkurs będzie realizowany poprzez dwie ścieżki:
– ścieżka I- zajęcia lub warsztaty pokazujące znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększające wiedzę historyczną. 55 projektów w tej kategorii ma szansę na dofinansowanie do 10 tys. złotych
– do ścieżki II można zgłaszać jednorazowe lub cykliczne wydarzenia o charakterze patriotycznym – zwycięskie 5 projektów dofinansujemy kwotą do 120 tys złotych.

W konkursie magą wziąć udział: organizacje pozarządowe, ośrodki kultury sportu i rekreacji, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie bądź we współpracy z podmiotami im podległymi. Wnioski można składać do 31 marca 2018 roku przez formularz elektroniczny dostępny na stronie Generatora Wniosków

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.