Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

0

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działają w całej Polsce, w różnych miejscowościach.
Jak napisać projekt, gdzie znaleźć dofinansowanie, jak wziąć w nim udział?
W ramach mobilnego punktu informacyjnego wszyscy zainteresowani mogą pozyskać informacje związane z aplikowaniem o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którymi dysponuje DWUP.
– Wzmacniamy działanie DWUP i jego filii w regionie. Oprócz stałego punktu informacyjnego we Wrocławiu, będziemy wspierać zainteresowanych naszymi projektami i informować o funduszach unijnych również w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. To kolejny element rozwijania Akademii Inspiracji DWUP, w ramach której od lat organizujemy wyjazdowe spotkania w całym regionie – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor DWUP i dodaje. – A jest o co powalczyć, ponieważ w 2018 r. na rynek pracy przeznaczone zostaną 534 mln zł. Większość środków to fundusze unijne w dyspozycji DWUP. Wszystkim zainteresowanym chcemy pomóc w sięgnięciu po wsparcie. A to ma pomóc rozwiązywać konkretne problemy Dolnoślązaków.
Udzielane będą również informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w projektach unijnych. A także szczegóły związane z warunkami, kryteriami i procedurami obowiązującymi przy przyznaniu dotacji.
– Chcemy, by w jednym miejscu zarówno beneficjenci, jak i osoby uczestniczące w projektach uzyskały pełną informację – dodaje dyrektor Grzebieniak.
Pierwsze spotkania w ramach konsultacji odbyły się już w Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Najbliższe planowane jest w Legnicy już 15 lutego.
DWUP Legnica
(plac Słowiański 1, pok. 522)
15 lutego w godz. 8.00-15.00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 39 74 111, e-mail: promocja@dwup.pl

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.