Miliony dla Ścinawy

0

Gmina Ścinawa ma się czym pochwalić. Zaledwie tydzień temu jej włodarze poinformowali mieszkańców o dofinansowaniu na rewitalizację zabytkowej części miasta, a już teraz wiadomo, że kwota dotacji będzie większa o blisko milion złotych. Łączna suma wyniesie bowiem 7,4 mln złotych.

To jest bardzo dobra wiadomość. Mieszkańcy zapewne, tak jak i ja, nie mogą się doczekać pięknego rynku, dodatkowe pieniądze jeszcze bardziej przybliżają nas do tego celu– to słowa burmistrza Krystiana Kosztyły, zamieszczone na łamach strony internetowej gminy.

Samorząd uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej w swoim obszarze interwencji. Dzięki czemu już w ubiegłym tygodniu wiadome było, że otrzyma 6,5 miliona złotych na zrealizowanie projektu o nazwie „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic- etap I, wraz z małą architekturą oraz zagospodarowaniem terenu”.

Okazuje się, że to nie wszystko, dzięki zapisom tzw. kontraktu terytorialnego oraz regulaminu konkursu, które przewidują dodatkowe wsparcie dla wybranych do dofinansowania projektów, ścinawski samorząd otrzyma z budżetu państwa bonus w kwocie blisko 1 mln zł, a konkretnie 818.043,43 zł, co stanowi 10 % kosztów kwalifikowanych całego zadania. Oznacza to, że gmina łącznie pozyskała na rewitalizację centrum Ścinawy 7,4 mln zł – czytamy na stronie internetowej gminy.

Burmistrz Ścinawy, Krystian Kosztyła nie ukrywa, że rewitalizacja rynku to jedna z droższych inwestycji i koszty z nią związane samorządowcy planowali pokryć właśnie z dotacji. Dlatego tez otrzymane dofinansowanie bardzo go cieszy. Poza tym projekt gminy znalazł się na pierwszym miejscu ze wszystkich złożonych w ramach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji (LGOI). Przy czym na 98 złożonych wniosków 82 otrzymały pozytywną ocenę formalną, dzięki czemu mogły zostać zaopiniowane merytorycznie. W dodatku Ścinawa znalazła się w czołówce samorządów z całego województwa, bo uplasowała się na drugim miejscu. Pierwsze zajęło Kłodzko.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.: zmodernizowanie płyty wokół ratusza, na której ma powstać deptak, a na nim mała architektura, tj. oświetlenie, ławki, elementy o funkcji wypoczynkowej, główną atrakcją tego miejsca będzie fontanna. Pierwszy etap rewitalizacji zabytkowej strefy rynku obejmuje również modernizację i przebudowę części ulicy 1 Maja i Grodzkiej oraz skwerów przy nich, fragmentu ulicy Mickiewicza od mostku na Zimnicy w kierunku centrum, a także remont kamienicy po siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Szacowany koszt inwestycji to kwota 8.628.934,37 zł. – piszą przedstawiciele gminy Ścinawa.

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku rozpocznie się remont budynku, w którym kiedyś był GS. Natomiast pozostałe prace budowlane rozpoczną się najwcześniej w 2019 roku ze względu na budowę sieci kanalizacyjnej i gazowej.

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.