Liczenie osób bezdomnych

0

W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. odbędzie się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.

Określenie liczby osób bezdomnych w danej gminie jest jedną z ważniejszych informacji, która powinna być uwzględniona przy analizowaniu i rozwiązywaniu problemu bezdomności, zarówno pod kątem polityki mieszkaniowej gminy, np. ilości noclegowni, czy schronisk dla osób bezdomnych, ale również szans na aktywizację osób bez dachu nad głową.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbywa się co dwa lata i ostatnie zostało przeprowadzone w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 roku.
Do sprawnego przeprowadzenia badania zostaną zaangażowane wszelkie dostępne służby, a wśród nich: pracownicy policji, straży miejskiej lub gminnej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych. Udział w nim wezmę również wolontariusze oraz osoby, które same zgłoszą się do współpracy. Każdy z nas również może przyłączyć się do akcji chociażby poprzez przekazanie informacji o osobie bezdomnej np. do urzędu gminy

Osoby biorące udział w badaniu będą się starały przede wszystkim dotrzeć do miejsc, w których najczęściej można spotkać osoby bezdomne, do noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, ośrodków interwencji kryzysowej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, szpitali, hospicjów,  izb wytrzeźwień, pogotowia socjalnego, pustostanów, domków na działkach, altan działkowych, miejsc niemieszkalnych (na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.).

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz