Legniccy policjanci spotkali się z młodzieżą zainteresowaną służbą w Policji

0

Legniccy policjanci zorganizowali spotkanie z uczniami VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Młodzież klas o profilu policyjnym miała okazję zapoznać się z procedurą kwalifikacyjną do służby w Policji. W trakcie zajęć ochotnicy mieli możliwość dokonania autoprezentacji przed prelegentami, doskonaląc tym samym umiejętności komunikowania się z innymi osobami.

19 kwietnia br. w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Legnicy odbyło się spotkanie z uczniami 3 klasy VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Legniccy policjanci w ramach działań wspierających przyszłych kandydatów do służby w Policji zorganizowali spotkanie podczas, którego przekazywano niezbędną wiedzę z zakresu procedury kwalifikacyjnej oraz kolejnych jej etapów. Wszystkich zainteresowanych służbą w Policji przywitał I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy nadkom. Przemysław Laskowski, który w skrócie przybliżył etos zawodu policjanta.

Najważniejszą częścią spotkania dla samych zainteresowanych była jednak możliwość autoprezentacji. Młodzi ludzie z ogromnym zaangażowaniem opowiadali o swoich zainteresowaniach, umiejętnościach, a także mocnych oraz słabych stronach charakteru. Dodatkowym elementem, któremu musiała sprostać młodzież był stres związany ze świadomością, że przysłuchują się im koleżanki i koledzy z klasy. Spotkanie miało na celu wzbogacenie młodzieży w wiedzę oraz doświadczenie z zakresu umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi osobami oraz swobodnej autoprezentacji.

W spotkaniu uczestniczyła również podkomisarz Izabela Konopka psycholog z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podkom. Iwona Król-Szymajda oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, mł. asp. Jagoda Ekiert, Pracownik Cywilny Wydziału Wspomagającego oraz opiekun grupy Sławomir Podebry nauczyciel bezpieczeństwa publicznego i edukacji dla bezpieczeństwa ww. placówki oświatowej.

W przedsięwzięciu wziął udział także obecny kandydat do służby w Policji, który aktualnie jest w połowie procedury kwalifikacyjnej do Policji. Kandydat opowiedział o swoich wrażeniach oraz przekazał młodszym koleżankom i kolegom cenne wskazówki dotyczące egzaminu ze sprawności fizycznej oraz testu z wiedzy ogólnej.

Na koniec spotkania młodzież zadawała bardzo wiele pytań dotyczących procesu rekrutacyjnego oraz zakresu wiedzy z jakim powinni się zapoznać przed procedurą kwalifikacyjną.

Źródło:
podkom. Iwona Król-Szymajda
Policja Legnica

Udostępnij.

Comments are closed.