Kwalifikują do wojska

0

W powiecie lubińskim już 27 lutego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Zakończy się ona 24 marca. Natomiast w Polkowicach procedura rozpocznie się 29 marca, a potrwa do 13 kwietnia. Dotyczy ona przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1998 roku.

W Lubinie najpierw kwalifikacji poddawani byli mieszkańcy Lubina. Od dzisiaj do 20 marca stawiać powinni się mieszkańcy gminy wiejskiej. W następnych dniach gminy Rudnej (21 marca) i Ścinawy (22-23 marca). 24 stawić się zaś mają panie. Wiadomo, że w tym roku są tylko dwie.

Przedstawiciele starostwa powiatowego w Polkowicach, gdzie kwalifikacja wojskowa rozpocznie się wkrótce przypominają, że do stawienia się zobowiązani są również mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz panie pobierające naukę w celu ich uzyskania, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych lub będące studentkami i absolwentkami tych placówek oraz kierunków.

Ponadto kwalifikacji wojskowej podlegają osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja nie oznacza powołania do armii. Osoby, które się do niej zgłosiły po dwóch tygodniach otrzymują decyzję o przeniesieniu do rezerwy. Kandydaci do służby wojskowej powinni więc sami zgłosić się o WKU i złożyć specjalny wniosek, celem powołania do służby przygotowawczej. Trwa ona kilka miesięcy. Następnie można ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, jak i o zawarcie kontraktu w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy, trwający ponad trzy miesiące na terenie powiatu polkowickiego winny ten obowiązek spełnić w terminie od 29 marca 2017 r. do 13 kwietnia 2017 r. w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Polkowicach, mieszczącej się w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy przy ul. Skalników 6 (wejście od strony obiektów sportowych).

Do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Polkowicach wezwanych zostanie ok. 387 osób podlegające kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego oraz ok. 108 osób rocznika starszego.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1) Wójtowi lub burmistrzowi dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

2) Powiatowej Komisji Lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania

Na Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Polkowicach wyznaczono lek. chirurgii ogólnej Pana Andrzeja Łępickiego.

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz